top of page

10.10

10-15.10

22.10

11-12.11

26.11

21.12

04.01

30.01-12.02

13-18.02

18.02

27.02

27.02-04.03

11.03

06-11.04

22.04

1-6.05

12-17.06

16.06

17.06

03.07

Rozpoczęcie I semestru

 Lekcje próbne

Termin płatności I raty za kurs

Narodowe Święto Niepodległości

Termin p łatno ści II raty za kurs

Xmas Party

Powrót do zajęć po Nowym Roku

Ferie zimowe (Intensywny Kurs Zimowy)

W ostatnim tygodniu semestru ­- egzamin

Koniec I semestru

Rozpoczęcie II semestru

Lekcje próbne

Termin płatności I raty za kurs

Przerwa wiosenna (wielkanocna)

Termin płatno ści II raty za kurs

Święto Pracy i Święto Konstytucji 3 Maj

W ostatnim tygodniu semestru ­- egzamin

(Boże Ciało)

Koniec II semestru

rozpoczęcie intensywnego kursu wakacyjnego

Kalendarz 2022-2023

pixta_24032329_M_Fotor.jpg
bottom of page